Ontwerp een vergelijkbare site met WordPress.com
Aan de slag

Waarom de wereld niet bestaat

Waarheid is onveranderlijk en kent geen tegendeel. Dit is iets dat iedereen kan vaststellen. Als waarheid het ene moment dit zou zijn, en het andere moment dat, dan zou dat wat waar is het ene moment waar zijn en het andere moment onwaar zijn. Dat kan niet, want dan zou waarheid soms waarheid en soms onwaarheid zijn. Onwaarheid kan geen waarheid zijn, en aangezien waarheid geen tegendeel kent, kan onwaarheid niet bestaan.

Waarheid is onveranderlijk en kent geen tegendeel, maar ook geen tegendelen. Als iets het ene moment dit is en het volgende moment dat, of het ene moment dit voelt en het volgende moment dat, dan zijn niet alleen de tegendelen die het ervaart niet waar, maar kan dat ‘iets’ zelf ook niet waar zijn, want iets dat waar is kent geen tegendelen. Dit ‘iets’ zou dan onwaar zijn en onwaarheid bestaat niet.

Dit geldt ook voor ons. Wij als mens zijn het ene moment dit en het volgende moment dat. We zijn het ene moment blij en het volgende moment triest, het ene moment gezond en het volgende moment ziek, het ene moment levend en een volgend moment dood. Wij als mens zijn veranderlijk en kennen tegendelen. Dit betekent dat wij als mens onwaar moeten zijn, en onwaarheid bestaat niet.

Letterlijk alles wat wij zien en waarnemen, alles in dit universum, is veranderlijk en kent tegendelen. Dit betekent dat alles wat wij zien en ervaren onwaar is, en onwaarheid bestaat niet. Dus niets in dit universum, inclusief onze wereld en inclusief onszelf, is waar. En alles wat niet waar is, bestaat niet.

Waarheid is onveranderlijk en kent geen tegendeel. We kunnen dus zeggen dat waarheid het enige is dat bestaat, aangezien er geen tegendeel van waarheid bestaat. Waarheid is, onwaarheid is niet (want dat zou een tegendeel zijn). Oftewel, waarheid bestaat, onwaarheid bestaat niet. Kortom: alles wat veranderlijk is, kan niet bestaan, en alles wat een tegendeel heeft of tegendelen kent, kan eveneens niet bestaan.

We zouden ook kunnen zeggen dat waarheid hetzelfde is als eenheid, want ook eenheid is onveranderlijk — anders zou het geen eenheid zijn — en kent geen tegendeel — want dan zou het niet waar zijn en onwaarheid bestaat niet. In Een Cursus in Wonderen staat:

Eenheid is eenvoudig het idee: God is. En in Zijn Wezen omvat Hij alles. Geen enkele denkgeest bevat iets anders dan Hem. We zeggen: ‘God is’, en doen er dan het zwijgen toe, want in die wetenschap verliezen woorden hun betekenis. [WdI.169.5:1-4]

Als waarheid eenheid is, en “eenheid is eenvoudig het idee: God is” dan kunnen we vaststellen dat God, waarheid en eenheid drie schijnbaar verschillende woorden voor precies hetzelfde zijn. Met andere woorden, we kunnen de drie woorden voor precies hetzelfde gebruiken. God is waarheid, waarheid is eenheid, eenheid is God. Alle drie de woorden verwijzen naar iets dat onveranderlijk is en geen tegendeel of tegendelen kent.

Vrijwel alle woorden die in alle religies en spirituele stromingen worden gebruikt om ‘het enige dat is’ uit te drukken, verwijzen naar iets dat onveranderlijk is en geen tegendeel kent. Dit betekent onherroepelijk dat alles wat veranderlijk is en tegendelen kent NIET IS. Alles wat het ene moment dit is, en het volgende moment dat lijkt te zijn, is onwaar en bestaat niet.

Dit is wat het betekent wanneer er in Een Cursus in Wonderen wordt gezegd dat er geen wereld is. De wereld, zoals wij die kennen, kan niet bestaan omdat waarheid onveranderlijk is en geen tegendelen kent. De wereld is niets anders dan veranderlijkheid en tegendelen en iets dat veranderlijk is en tegendelen kent is niet waar. Dit betekent dat de wereld, onze wereld, onwaar is en onwaarheid bestaat niet.

Voor alle duidelijkheid: waarheid is hetzelfde als God en is het hetzelfde als eenheid, alle drie de woorden verwijzen naar iets dat is — onveranderlijk en zonder tegendelen. Waarheid/God/eenheid heeft niets te maken met deze wereld, want iets dat is, iets dat bestaat, creëert niet iets dat niet is en dus niet bestaat. Waarheid creëert geen onwaarheid, God creëert geen goddeloosheid, eenheid creëert geen dualisme… want dat zijn tegendelen, en waarheid/God/eenheid kent geen tegendelen.

Dit is waarom het universum niet bestaat, waarom onze wereld niet bestaat en waarom wijzelf niet bestaan. Het universum, de wereld en wijzelf zijn niets anders dan veranderlijk en bestaan uit niets anders dan tegendelen. Veranderlijkheid is onwaar en tegendelen zijn onwaar, en onwaarheid bestaat niet — want als onwaarheid zou bestaan, dan zou het waar zijn, en dat is het niet.

Waarheid/God/eenheid is, en in principe, als we oprecht en eerlijk zijn, doen we er dan het zwijgen toe. Als we toch iets willen toevoegen, kunnen we zeggen dat waarheid/God/eenheid onveranderlijk is en geen tegendeel of tegendelen kent, waarmee alles wat wel veranderlijk is en wel tegendelen kent automatisch en vanzelf wordt gezien als iets dat niet bestaat.