Simpele oefening

Even een kort berichtje over een simpele oefening. Ik heb hem niet zelf bedacht, maar dit is mijn variant… de Snips Variant die misschien wel veel besmettelijker is dan de originele variant.

In welke situatie jij je ook bevindt en waarin je een vorm van ongenoegen ervaart — of dit een kleine irritatie is of een woedende razernij maakt niet uit; de orde van grootte doet er niet — zeg dan ‘STOP!’ en neem mentaal een stap achterwaarts om ruimte te creëren voor het kijken naar ‘het probleem’.

Dit kan door letterlijk ‘STOP’! te zeggen, maar ook door je op je ademhaling te concentreren of door letterlijk fysiek een stap achterwaarts te doen. Het maakt niet uit hoe je het doet, als je maar op wat voor manier dan ook de focus op ‘het probleem’ verbreekt en jezelf de ruimte kunt geven om afstand te nemen en naar de reden van je ongenoegen te kijken.

Kijk, nadat je mentaal afstand hebt genomen, goed en intensief naar ‘het probleem’ en realiseer je dat dit is wat je NIET verkiest. Ga niet proberen ‘het probleem’ op te lossen, maar stel jezelf de simpele vraag: ‘Wat is het dat ik WEL verkies?’

Deze vraag kent verschillende varianten, zoals: ‘Wat is het dat ik wil?’ of ‘Wat wil ik dat hiervan komt?’ of ‘Wat is het dat ik wil dat nu gebeurt?’ of ‘Wat is het beste dat hieruit voort kan komen?’ — kies degene die voor jou het beste werkt.

Het is van belang dat je niet op zoek gaat naar een antwoord, maar dat je alleen de vraag stelt en je volledig focust en concentreert op die vraag. Als er spontaan een antwoord opkomt, concentreer je pas dan op het antwoord en richt je focus daarop, maar ga er niet nu ter plekke een verzinnen.

Dat is de hele oefening. Je kunt hem letterlijk overal op toepassen. Ik ga je niet vertellen wat het doet of wat het effect is op je leven, ik laat je daar liever zelf achter komen.

De IK en egocentrisch gedrag

Het lijkt mij dat elk probleem in de kern alleen maar voortkomt uit het idee een IK te zijn die van alles wil, van alles denkt te moeten, van alles denkt nodig te hebben en op van alles en nog wat recht denkt te hebben. Het idee een IK te zijn betekent dat er een andere IK tegenover staat en dat levert automatisch egocentrisch gedrag op en dat kan alleen maar ten koste gaan van de omgeving van die IK, de directe leefruimte en alles wat daarin schijnbaar leeft.

Natuurlijk is dit egocentrisch gedrag bij de een destructiever dan bij de ander, maar zolang je denkt iets te willen of te moeten, zolang je gelooft dat je iets nodig hebt of ergens recht op hebt, ontneem je dat van je omgeving. Gezien het gegeven dat er 7,7 miljard (telling van 2019) van die IKKEN op aarde leven die allemaal van alles willen, van alles denken te moeten, van alles denken nodig te hebben en op van alles en nog wat recht denken te hebben, kan dat niet anders dan het kernprobleem van alle problemen zijn.

Een probleem bij het oplossen van al die problemen is dat elke IK gelooft dat hij niet een kern van het probleem is. Het ligt altijd aan de omstandigheden buiten hem en aan een andere IK of al die andere IKKEN. Dit betekent dat er 7,7 miljard IKKEN zijn die er van overtuigd zijn dat zij niet het probleem zijn. In principe is het ook zo dat het probleem gecreëerd wordt door een andere IK, maar het is helaas zo dat elke IK ten opzichte van een andere IK ook een andere IK is die gelooft dat die andere IK het probleem creëert.

Het is onmogelijk om de problemen die wij als extern zien op te lossen als geen enkele IK bereid is om het probleem intern op te lossen. Dit levert weer een nieuw probleem op, namelijk dat de kern van elk probleem de identificatie met die IK is; het idee die IK te zijn. We geloven allemaal dat we een losstaand en zelfstandig personage zijn en omdat we geloven dat we van alles willen, van alles moeten, van alles nodig hebben en op van alles en nog wat recht hebben — wat allemaal ten koste gaat van de omgeving — creëren we automatisch problemen.

Los van de vaststelling dat we van alles denken te willen, denken te moeten, denken nodig te hebben en overal recht op denken te hebben, zijn we bang dat elke andere IK precies hetzelfde wil. Omdat we geloven in schaarste in plaats van overvloed, geloven we dat we iets niet kunnen verkrijgen als die andere IK het heeft, of als we het wel verkrijgen, dan geloven we dat die andere IK het ook wil en het van ons zal of kan afnemen.

Het probleem is niet dat een ander heeft wat wij willen of dat wij hebben wat een ander wil, het probleem is de identificatie met het idee die IK te zijn ten opzichte van een andere IK. Zonder het idee en de overtuiging die IK te zijn, is er niet werkelijk een personage dat iets wil, iets moet, iets nodig heeft of ergens recht op denkt te hebben. Er is dan alleen dat wat gebeurt zonder dat dit goed of fout is, zonder dat er teveel of te weinig is.

Mijn ervaring is dat er zonder de IK-identificatie altijd precies is wat nodig is, zonder dat dit ten koste gaat van de omgeving en wat daarin schijnbaar bestaat. Zonder het door die IK-identificatie gecreëerde egocentrisme komt het idee dat er te weinig kan zijn of dat er een tekort kan ontstaan niet op en daarmee is de kern van letterlijk alle problemen automatisch verwijderd.

Stel je voor dat de gehele 7,7 miljard aan menselijke verschijningen zich niet meer zouden zien als zo’n IK. Die 7,7 miljard menselijke verschijningen zouden dan niet meer iets willen, moeten en nodig hebben of ergens recht op denken te hebben. Het is mijn oprechte overtuiging dat er dan voor alles — de 7,7 miljard menselijke verschijningen plus alle dierlijke verschijningen plus alle plantaardige verschijningen en zelfs het gehele universum — precies zal zijn wat nodig is.

Ik weet dat dit een utopie gedachte is en ik weet dat het nooit zo zal zijn. Niet omdat wij slecht zijn, maar omdat dit hele gebeuren alleen kan bestaan bij de gratie van de illusie van dualisme en daarvoor is het nodig dat wij egocentrisch zijn en dat letterlijk alles ergens tegenover staat, maar volgens mij is het in theorie wel mogelijk.