Simpele oefening

Even een kort berichtje over een simpele oefening. Ik heb hem niet zelf bedacht, maar dit is mijn variant… de Snips Variant die misschien wel veel besmettelijker is dan de originele variant.

In welke situatie jij je ook bevindt en waarin je een vorm van ongenoegen ervaart — of dit een kleine irritatie is of een woedende razernij maakt niet uit; de orde van grootte doet er niet — zeg dan ‘STOP!’ en neem mentaal een stap achterwaarts om ruimte te creëren voor het kijken naar ‘het probleem’.

Dit kan door letterlijk ‘STOP’! te zeggen, maar ook door je op je ademhaling te concentreren of door letterlijk fysiek een stap achterwaarts te doen. Het maakt niet uit hoe je het doet, als je maar op wat voor manier dan ook de focus op ‘het probleem’ verbreekt en jezelf de ruimte kunt geven om afstand te nemen en naar de reden van je ongenoegen te kijken.

Kijk, nadat je mentaal afstand hebt genomen, goed en intensief naar ‘het probleem’ en realiseer je dat dit is wat je NIET verkiest. Ga niet proberen ‘het probleem’ op te lossen, maar stel jezelf de simpele vraag: ‘Wat is het dat ik WEL verkies?’

Deze vraag kent verschillende varianten, zoals: ‘Wat is het dat ik wil?’ of ‘Wat wil ik dat hiervan komt?’ of ‘Wat is het dat ik wil dat nu gebeurt?’ of ‘Wat is het beste dat hieruit voort kan komen?’ — kies degene die voor jou het beste werkt.

Het is van belang dat je niet op zoek gaat naar een antwoord, maar dat je alleen de vraag stelt en je volledig focust en concentreert op die vraag. Als er spontaan een antwoord opkomt, concentreer je pas dan op het antwoord en richt je focus daarop, maar ga er niet nu ter plekke een verzinnen.

Dat is de hele oefening. Je kunt hem letterlijk overal op toepassen. Ik ga je niet vertellen wat het doet of wat het effect is op je leven, ik laat je daar liever zelf achter komen.